Escuchar

Otras publicaciones

  • Lladó Pol, Francisca. , "Els viatgers i la descoberta del paisatge. Una aproximació als pintors-viatgers catalans, francesos i del Riu de la Plata", La mirada forana. Les Illes Balears vistes pels viatgers. España, 2011. Capítulo de libro.
  • Pereira, Maria de Lourdes. , "De Ilha em Ilha", Lusofonia: Tempo de Reciprocidades. Portugal, 2011. Capítulo de libro.