Escuchar

Proyectos y contratos

  • UIB 2004/10 - "La representació de les Illes Balears en els textos dels viatjers i escriptors francesos: s. XVII a XX", 2004-2005. Investigador principal: Carlota Vicens Pujol. Ajuts a la Recerca. Universitat de les Illes Balears. Proyecto.